NEZAVISNE NOVINE,

16.08.2004

Izbjeglice nisu ni bile PLANIRANE BUDŽETOM

Autori: N.KRSMAN

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Mirsad Kebo smatra da novac iz ovog ministarstva prošle godine nije mogao biti usmjeren izbjeglickim udruženjima, jer to u budžetu nije bilo predvideno. Istice da su nastali troškovi bili u skladu sa zakonom. Ministar Kebo podsjeca da revizori nisu utvrdili prekoracenje budžeta, te da je oko 250.000 KM potrošeno u skladu sa budž etskim planom, iako je taj novac otišao na placanje goriva, troškova odvojenog života, stanarina i popravki automobila. Naglaš .....