SARAJEVSKI LIST,

20.11.1881

Durbin u želudac.

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Danas već ni to nije istina ako kogod rekne: ne mogu mu ja u trbuh viditi. Odjako se more i to. Dva ljekarska profesora u Beču prikazivali su ovijeh dana u ljekarskom društvu nov durbin, što ga je izumio bečki mekaničar Lajtner, durbin kojim ljekar more odjako svakom čovjeku da gleda čak u — želudac. Tijem durbinom se osvijetli čovjeku želudac električnom (munjevitom) svijetlošću te uvježban ljekar more kroza nj da vidi kako izgleda u želudcu. U tome durbinu koji je duguljast kano neka cijev, namještena su mnoga sitna zrcala, koja jedno iz drugog prinašaju čovjekovom oku sliku iz želudca. Osim toga je u tom durbinu tanka cijev koja vodi munjevitost i cijev kroz koju teče studena voda, da spriječi kako se od munjevite svjetlosti ne bi durbin zagrijao i pekao jednjak bolesnikov. Dok se ovaj durbin još bolje dotjera, onda će biti alat od velike vrijednosti u ruci ljekarevoj, te će se njim puno lakše poznavati razne bolještine u želudcu.