SARAJEVSKI LIST,

25.01.1882

Kolika je varoš London?

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Po najnovijem službenom popisu broji London sada 3,489.530 stanovnika, od kojih su 1,633.221 muški a 1,856.209 ženskinje. Varoš leži na prostoru od 31.597 hektara ili blizu 316 kvadratnih kilometara. Putevi i sokaci u Londonu su svega oko 1500 ingleskih milja dugačke a dužina londonskih oluka čini više od 2000 milja. Na tome grdnom prostoru STOJE danas 417.956 kuća. — To je varoš!