NEZAVISNE NOVINE,

16.08.2004

BiH je jedna od zemalja regiona o cijem ce prikljucenju EU brinuti Direkcija za proširenje Evropske komisije. To ne znaci nikakav novi status, jer tempo prikljucenja BiH zavisi od ispunjenja uslova, rekla Zora Stanic

ULAZAK U EU ZAVISI OD ISPUNJAVANJA USLOVA

Autori: M.ČUBRO

Ulazak BiH u Direkciju za proširenje Evropske komisije ne predstavlja konkretan pomak za našu zemlju na putu ka Evropskoj uniji, potvrdeno je juce u Evropskoj komisiji i Direkciji za evropske integracije BiH. "BiH je jedna od zemalja regiona o cijem ce prikljucenju Evropskoj uniji brinuti Direkcija za proširenje Evropske komisije. To praktic no ne znaci nikakav novi status, jer tempo prikljucenja BiH zavisi od ispunjenja uvjeta. Znamo da je BiH trenutno u fazi ispunjenja uvjeta iz Studije izvodl .....