1879 - 1913: Austrougarski period

O Bosanskoj muzici

Pregled fokusa

Glasnik Zemaljskog muzeja je prva naučna publikacija koje se počela studiozno baviti Bosnom i Hercegovinom. Već u drugom broju iz aprila 1889.godine Karl Saks je napisao članak o "Bosnskoj muzici". U jednom dijelu teksta autor navodi: Muzika je u Bosni tijesno spojena s poezijom, ili bolje reći stoji u nje u službi. Čisto instrumentalna muzika pojavljuje se samo u monotonom frulelju čobanskih svirala a ponaosob kano svirka sa igranje, i u tom potonjem obliku odista je na veoma niskom stepenu, na stepenu gajdi, i nema drugog zadatka, već da nekako zavrtljivim patosom budi volju za igranje i da igračima dava udar (takt). Ako želite uvid u puni sadržaj teksta molim vas da pratite link

„Glasnik Zemaljskog muzeja“ je bosanskohercegovački naučni časopis, čiji je prvi broj izašao 1889. godine.  Infobiro, digitalna online baza sadrži digitalna izdanja Glasnika od 1889. do 1940. godine. Pristup ovim tekstovima i historijskom arhivu štampe BiH u cjelini je neograničen i BESPLATAN za sve registrovane korisnike digitalnog arhiva Infobiro, koji arhivu pristupaju s IP adresama iz BiH. Registrujte se još danas ovdje!

 

Kolekcije

1850 - 1878: Osmanski period

1879 - 1913: Austrougarski period

1914 - 1918: I svjetski rat

1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

1941 - 1945: II svjetski rat

1946 - 1989: SFR Jugoslavija