1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

Dezinfeksija iz 1937.godine

Pregled fokusa

Abdullah Bukvica u Kalendaru Narodna uzdanica u broju iz 1937.godine objavio je tekst pod nazivom "Dezinfeksija".  Autor navodi podatak da je u Kraljevini Jugoslaviji  godišnje od tuberkuloze umiralo 50.000 stanovnika, a da je Kraljevina imala 14 milijuna stanovnika. U tekstu se navode savjeti sa građane u slučaju zaraze/.../ Radi toga je potrebno u svakom slučaju da se bolesniku pomogne u onome, što je najnužnije i da se ostala čeljad sačuva, od eventualne zaraze. Da se i bolesniku donekle pomogne i da se okolica sačuva od zaraze, treba da se poduzme slijedeće: Bolesnika treba po mogućnosti odmah odvojiti od ostale čeljadi, i da bude sam u postelji i u sobi. Da se ni u kom slučaju ne spava u blizini bolesnika. Njegova postelja mora biti čista, rublje, čaršafi, košulja da se što češće mijenja. Bolesnik mora da leži samo u košulji i gaćama. Sve posuđe kao čaša, fildžan, kašika i ostalo, mora biti odvojeno i zdravi ne smiju njegovo posude da upotrebljavaju. Za uvid u digitaliziranu presliku izbornika pratite link

Narodna uzdanica je kalendar koji je izlazio u Sarajevu u periodu od 1933 do 1945.godine. Digitalni arhiv INFOBIRO je izvršio digitalizaciju svih izdanja ovog časopisa. Pristup ovim tekstovima i kompletnom historijskom arhivu štampe BiH je neograničen i BESPLATAN za sve registrovane korisnike digitalnog arhiva Infobiro, koji arhivu pristupaju s IP adresama iz BiH. Registrujte se još danas ovdje!

 

 

Kolekcije

1850 - 1878: Osmanski period

1879 - 1913: Austrougarski period

1914 - 1918: I svjetski rat

1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

1941 - 1945: II svjetski rat

1946 - 1989: SFR Jugoslavija